Loading...

Persondatapolitik

  • SingingWolf opbevarer ingen helbredsoplysninger.
  • Mailadresser, der er oplyst ved tilmelding til arrangementer eller køb af ydelser eller kurser, bruges kun til udsendelse af påmindelser, kvitteringer og opfølgning på produkt inden for et år eller i tilfælde af eventuelle ændringer omkring samme, for eksempel aflysninger, hvor dette er beskrevet.
  • Telefonnumre, der skal oplyses i forbindelse med køb af ydelse eller arrangement bruges kun til kontakt i forbindelse med eventuelle ændringer i det specifikke køb (typisk aflysning eller ændring af tid og sted). Telefonnummer slettes senest en måned efter ydelse eller arrangement er gennemført.
  • Oplyste mailadresser opbevares max. 1 år, medmindre der er givet samtykke til at få nyhedsbreve.
  • Nyhedsbreve udsendes kun til personer, der har givet samtykke til dette.
  • SingingWolf har al data digitalt registreret via kontrakt hos easyme.dk. Registrering af mailadresser og telefonnumre varetages derfra i sikkert lukket system, hvor der i min kontrakt er givet sikkerhed for, at disse oplysninger ikke udveksles eller sælges til tredjepart.
  • Vedrørende betalingskort, så varetages dette af easyme.dk via Stripe, som er et sikkert certificeret betalingssystem.

Søborg 25.05.18